Nota Bene: the poem translated into Pilipino by Ruth Elynia Mabanglo

Kayumanggi

 

Ni Mila D. Aguilar

Pagsasalin ni Ruth Elynia Mabanglo

 

 

Habang kumikinang ang ginto ng iyong bayan

sa liwanag ng araw

ikagalak ang kayumanggi ng iyong balat.

 

Iyon ang itinalaga.

 

Kapag pumatak na ang ulan,

masdan kung paanong magsaya ang mga dahon.

Sa himig niya'y nagpapagaspasan sila

 

Nababatid kasing iyon ang itinalaga.

 

Hindi makagagawa ng gayong kasiglang inumin

ang pagdidilig.

Ang lunti niya'y mapusyaw at walang buhay

 

Sapagkat nakikitang hindi iyon itinalaga.

 

Magalak sa kayumanggi ng iyong balat.

Gaya ng ginto ng iyong bayan,

Iyon ay itinalaga.


    © 2006-2020 All rights reserved