Babaylan, Tumanda Ka Na

 

Tumanda ka na.

Rebelde ka pa rin ba?  

 

 

 

 

Sinasabi ko sa iyo,

Magpaka-ilog ka,

Mapaghanap ng

Madadaluyan.

Sumuot sa lamat,

Gaano man kanipis.

Mas matagal maubos

Ang bato, alam ko,

Lalo na kung        

May kahalong yero

At sinadya.

Ngunit iyon ma’y

Natitinag din.

Mas mahirap yaong

Mga bundok             

Na natayuan ng

Mga punong

Maugat at masukal.

Kaibigan iyon,

Hindi katalo.             

 

Walang hugis

Ang pagbabago.

Ang tubig, 

Hindi kinakahon.

Tulay lamang

At daan

Na gawa

Ng makabagong

Siyensiya ng

Pagsisimento

Ang minomolde’t

Pinaparisukat.

Tulad ng punong

Kahoy, tubig ay

Naghahanap ng

Pasikut-sikot

At kapwa nilang

Iisa ang

Pinanggalingan

Maging patutunguhan.

 

                                    

Tumanda ka na.

Ang ibig bang sabihin,

Rebelde ka pa rin?

 

Setyembre 6, 2000

10:30 – 11:00 pmThis poem was published in Centennial Crossings: Readings on Babaylan Feminism in the Philippines, ed. Fe B. Mangahas & Jenny R. Llaguno, C&E Publishing, 2006.

 Centennial Crossings tn


© 2006-2020 All rights reserved